Zalecenia

Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian z bloczków PURBLOK®, podobnie jak w innych technologiach, obowiązują ścisłe zalecenia montażowe, których przestrzeganie daje możliwość wykorzystania wszystkich korzyści.

1. Podstawową informacją, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę jest konstrukcja ścianek wewnętrznych każdego elementu.
Ścianki bloczków posiadają grubość około 3 cm, oprócz jednej o grubości 5 cm, która zawsze powinna być montowana tak, aby znalazła się po wewnętrznej stronie ściany - wewnątrz obiektu.

 2. Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych z bloczków PURBLOK®, zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej Perlicover ZC 510.

Zaprawę przygotowujemy w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, pamiętając o stosowaniu się do zaleceń producenta podanych na opakowaniu.
3. Zaprawa powinna posiadać odpowiednią konsystencję, ułatwia to nakładanie i umieszczanie bloczków PURBLOK® na wznoszonej ścianie.

4. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić około 10 mm.
5. Pierwsza warstwa (wyrównawcza) zaprawy, ma na celu zniwelowanie ewentualnych niedoskonałości, różnic w poziomach.
6. Zaprawa powinna być równomiernie rozłożona na całej szerokości bloczka PURBLOK®. Przy nakładaniu należy zachować ostrożność, ponieważ pianka umieszczona wewnątrz bloczka jest materiałem elastycznym. Nie należy wciskać zaprawy w bloczek, tylko swobodnie ją nakładać. Łączenie bloczków PURBLOK® w warstwach następuje na styku keramzytu i zaprawy ciepłochronnej. W miejscu występowania pianki zaprawa ma charakter wypełniający.

7. Nakładanie zaprawy w postaci tzw. „placków” jest nieprawidłowe.

8. Bloczki PURBLOK®można wysunąć poza obrys płyty fundamentowej na 1/3 jego grubości. W praktyce jest to około 16,5 cm. Ten zabieg stosuje się, aby płyta fundamentowa lub fundament był z zewnątrz ocieplony a płaszczyzna zewnętrza budynku była równa. Zaleca się też dodatkowe uzbrojenie (wzmocnienie) rogów płyty, aby uniknąć zjawiska ścinania (należy udać się do projektanta płyty fundamentowej).

9. Wykonanie wieńca nie różni się praktycznie od standardowego. Należy tylko pamiętać, że bloczki PURBLOK® to ściana jednowarstwowa, więc wieniec powinien być wykonany (patrząc z boku muru) nie więcej niż na grubość 33,5 cm od wewnętrznej strony budynku. Pozostałą przestrzeń należy ocieplić elementem ocieplenia wieńca.

10. Bloczki PURBLOK® ze względu na specyfikę materiału posiadają tolerancję 3 milimetrów dlatego stosuje się zaprawę ciepłochronną o grubości około 10 mm w celu zniwelowania ewentualnych różnic między bloczkami.

11. Jeżeli zajdzie potrzeba przycięcia bloczka można użyć piły ręcznej lub stacjonarnej do betonu. W przypadku gdy podczas przycinania odpadnie element wewnętrznego ocieplania (pianka) to należy go ponownie dokleić na piankę poliuretanową.

12. Wszelkie powstałe nietypowe szczeliny należy zakleić zaprawą ciepłochronną lub pianką poliuretanową.

13. Budowanie domów z bloczków PURBLOK® wskazuje na celowość zastosowania zbrojenia szczególnie w budynkach niepodpiwniczonych. Na ścianach konstrukcyjnych zamiast ostatniej warstwy bloczków zaleca się wykonywanie wieńca żelbetowego w kształtce U.
Wskazane jest stosowanie siatki prętów φ3 min. 50 x 50mm w spoinach poziomych pod otworami okiennymi i w strefach dużych obciążeń (np. oparcie nadproży). Zbrojenie należy zatopić w zaprawie ciepłochronnej. Przeciwdziała to pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów. Zbrojenia nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru. Jest to zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonania fundamentów budynku szczególnie w trudnych warunkach geotechnicznych.
W przypadku rezygnacji z wykonania wieńca jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej zaleca się zbrojenie w co trzeciej spoinie muru, obwodowo na wszystkich ścianach, oraz zbrojenie wszystkich warstw pod otworami okiennymi i bezpośrednio pod oparciem nadproży.

 

 

 

Łączenie bloczków PURBLOK® na pióro - wpust gwarantuje odpowiednią szczelność i wytrzymałość muru, a także utrzymanie współczynnika izolacyjności termicznej, eliminując możliwość powstawania mostka termicznego.

Bloczki PURBLOK® należy łączyć w „zamki” już ustawionych elementów dopiero później opuszczając dociskać do zaprawy. Aby poprawić szczelność ściany można umieścić w miejscu łączenia pióro-wpust małą ilość zaprawy ciepłochronnej lub pianki poliuretanowej.

Jeżeli projektant nie zaleci inaczej, to zaleca się podczas murowania zbroić narożniki w co drugiej warstwie na odległość 1 m w obie strony oraz pod otworami okiennymi. Siatka zbrojeniowa o wymiarach 50 x 50 mm i grubości 3 mm powinna zostać zatopiona w zaprawie ciepłochronnej.
Jeżeli w czasie budowy zaskoczy nas deszcz to należy przykryć wierzchnią warstwę w celu ochrony przed wilgocią. Bloczki PURBLOK® na paletach są zabezpieczone folią od dołu z boku i góry.

Ważnym jest, aby w celu zapewnienia właściwego kierunku paroprzepuszczalności ściany do wykończenia użyć określonych tynków. Zasada jest prosta wewnątrz zakładamy tynk o niższej paroprzepuszczalności niż tynk na zewnątrz.


 Jeżeli zachodzi potrzeba poprowadzenia instalacji elektrycznej lub wod-kan w bloczkach można to zrobić w miejscu małego trójkąta bloczka od strony wewnętrznej domu (na rys. zaznaczony punkt czerwonym X). Należy do tego wyciąć kawałek ścianki keramzytobetonu i z zależności od potrzeb usunąć odpowiednią ilość pianki. Na koniec powstałe otwory należy wypełnić najlepiej perlitowym tynkiem ciepłochronnym JP Cover Perlicover TP 500. Tynk ten gwarantuje bardzo wysoki stopień ciepłochronności (współcz. przewodzenia ciepła to tylko λ=0,066 W/mK).

 

Podobnie jest z poprowadzeniem słupka wzmacniającego ścianę (np. kolankową). Bloczki nachodzą na siebie tak, że można poprowadzić uzbrojony słupek wewnątrz małego trójkąta jak na rys. powyżej. Do tego należy wyciąć miejsce zaznaczone na czerwono X. Poprowadzenie słupka w tym miejscu wpłynie minimalnie na właściwości ciepłochronne ściany.